Theo The Verge, ByteDance đang phát triển dự án trí tuệ nhân tạo Project Seed, gồm hai sản phẩm chính là Doubao - chatbot AI dành cho thị trường Trung Quốc, và một AI khác để thương mại hóa trên toàn cầu thông qua nền tảng đám mây. Cách phân bổ này tương tự khi họ phát hành ứng dụng video ngắn Douyin và TikTok.